Sa ponosom objavljujemo da smo postali članica Evropskog ME Saveza

Sa ponosom objavljujemo da smo postali članica Evropskog ME Saveza (Europian ME Allianse - EMEA)!

EMEA je Evropski ME Savez koji predstavlja skup evropskih organizacija koje pružaju podršku obolelima od ME/CFS (Mijalgičnog encelefalomijelitisa-Sindroma hroničnog umora) i zalažu se za finansiranje biomedicinskog istraživanja kako bi se osigurale terapije i lek za ME/CFS.

Cilj EMEA je prikupljanje i razmena znanja i stručnosti, podsticanje i prikupljanje podataka i sredstava za potporu biomedicinskog istraživanja.
https://www.europeanmealliance.org/news-Q12021-006.shtml« Nazad

Udruženje obolelih od sindroma hroničnog umora i krize svesti SHUKS

+
team01

SHUKS Udruženje

Razvoj i unapređenje svih oblasti medicine i nauke koje se bave problematikom

team02

SHUKS Udruženje

Pomaganje i unapređivanje nastave iz svih oblasti medicine i nauke koje se bave problematikom na fakultetima i u školama

team03

SHUKS Udruženje

Organizovanje kongresa, simpozijuma, savetovanja izdavanje naučnih publikacija


team04

SHUKS Udruženje

Saradnja sa srodnim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu