Prof. dr. Branislav Milovanović o hroničnom umoru

Razgovaram sa prof. dr. Branislavom Milovanovićem, on je upravnik Interne klinike KBC-a Bežanijska kosa, i neurokardiolog, a neurokardiologija je jedina grana medicine koja se bavi problemom hroničnog umora.« Nazad

Udruženje obolelih od sindroma hroničnog umora i krize svesti SHUKS

+
team01

SHUKS Udruženje

Razvoj i unapređenje svih oblasti medicine i nauke koje se bave problematikom

team02

SHUKS Udruženje

Pomaganje i unapređivanje nastave iz svih oblasti medicine i nauke koje se bave problematikom na fakultetima i u školama

team03

SHUKS Udruženje

Organizovanje kongresa, simpozijuma, savetovanja izdavanje naučnih publikacija


team04

SHUKS Udruženje

Saradnja sa srodnim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu