Panevropska anketa EMEA

Molim Vas da popunite panevropsku anketu koja je anonimna:  https://europeanmealliance.org/pan-european-survey2021.shtml

Kada uđete na link kliknite na zastavu naše zemlje, izaći će prevod na našem jeziku. Anketu mogu popuniti svi oboleli od ME ne moraju biti građani Srbije, mogu i strani držaljani.

Nacionalna ME istraživanja pacijenata , organizovana od strane ME organizacije unutar EMEA, postale su važan izvor informacija i znanja o stanju ME pacijenata u brojnim državama.« Nazad

Udruženje obolelih od sindroma hroničnog umora i krize svesti SHUKS

+
team01

SHUKS Udruženje

Razvoj i unapređenje svih oblasti medicine i nauke koje se bave problematikom

team02

SHUKS Udruženje

Pomaganje i unapređivanje nastave iz svih oblasti medicine i nauke koje se bave problematikom na fakultetima i u školama

team03

SHUKS Udruženje

Organizovanje kongresa, simpozijuma, savetovanja izdavanje naučnih publikacija


team04

SHUKS Udruženje

Saradnja sa srodnim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu