Aktuelna situacija sa COVID-19 pandemijom

Aktuelna pandemija kod osoba obolelih od sindroma hroničnog zamora može prouzrokovati zabrinutost za njihovo zdravstveno stanje.

Dobro je poznato da mnoge infekcije mogu biti u osnovi pokretanja sindroma hroničnog zamora. Umor, slabost i bol u mišićima su često prisutni kod osoba sa akutnom infekcijom COVID-19 kao i produženi oporavak od infekcije. 
Osobe obolele od sindroma hroničnog zamora često prijavljuju privremeno pogoršanje postojećih simptoma čak i u slučajevima blagih akutnih infekcija. Teže infekcije sa pridruženim oboljenjima mogu značajno pogoršati tok sindroma hroničnog zamora.
Kod osoba obolelih od sindroma hroničnog zamora mi ne možemo na odgovarajuć način sagledati značaj preventih mera da bi se minimalizovao rizik od infekcije COVID-19.
Pojedine zemlje i njihovi regioni su usvojili različite mere izolacije, ograničavanja kretanja za građane. EUROMENE Cost Akcija vam preporučuje da se prate saveti lokalnih i nacionalnih predstavnika zdravstvenih tela u cilju zaštite sebe i drugih od infekcija. Ove mere mogu uključivati socijalno distanciranje od drugih osoba, temeljnu primenu higijenskih mera, redovno i detaljno pranje i dezinfikovanje ruku, ostanak u karantinu ili samoizolaciji kada je potrebno.

Pacijenti oboleli od sindroma hroničnog zamora moraju bez izuzetka i uvek poštovati preporuke od predstavnika zdravstvenih tela i za mnoge to znači ostanak kod kuće, ograničeni kontakti sa drugim osobama, upotrebljavanje što više barijera da bi se i zbegla mogućnost infekcije.

Produženi periodi socijalne izolacije i stresa mogu narušiti psihološku stabilnost, psihičko zdravlje i zbog toga preporučujemo da osobe obolele od sindroma hroničnog zamora imaju svakodnevno planiranje dnevnih aktivnosti koje uključuje profesionalni rad kaoi rad kod kuće, planiranje slobodnog vremena. Važno je održavati izbalansiranu ishranu, ne narušavanje ciklusa budnost spavanje, regularno održavanje audio ili i audiovizuelne veze sa prijateljima, članovima familije. Pokušajte da izbegavate nošenje pidžame tokom celog dana, kao i da budete aktivni koliko vam oboljenje dozvoljava što je kod mnogih već manje nego kod većine drugih ljudi. Mnoge od obolelih osoba od sindroma hroničnog zamora posebno one sa težim formama su već upoznate-naviknute do izvesnog stepena sa socijalnom izolacijom, i one mogu biti u poziciji da daju savete drugim osobama kako da se nose sa aktuelnom situacijom.

Osobe koje imaju simptome infekcije respiratornih puteva se preporučuje da se jave zdravstvenim radnicima preporučenim od strane lokalnih ili nacionalnih prestavnika vlasti. Kada je moguće, preporučuje se testiranje na COVID-19 infekciju kod osoba koje imaju kašalj, povišenu telesnu temperaturu, iako znamo da mogućnost testiranja nije ista u svim zemljama.

Uzimanje Tbl Paracetamola za povišenu telesnu temperaturu kao i čajeva sa medom i limunom za kašalj su odgovarajući za većinu pacijenata. Ukoliko pušite cigarete treba da znate da duvanski dim povećava sklonost ka oboljevanju i težim formama COVID 19, tako da je sada možda vreme da u potpunosti prekinete sa pušenjem. U sklopu infekcije COVID 19 mogu se javiti simptomi kao što su gubitak osećaja mirisa, osećaja ukusa, osećaja nelagodnosti u stomaku, bolovi u kostima, zglobovima i mišićima kao i drugi koji liče na tegobe kod sindroma hroničnog zamora. Ukoliko su simptomi teški, i posebno ukoliko imate osećaj nedostataka vazduha, konfuziju, molim Vas potražite hitnu medicinsku pomoć.

Uprkos nekim dokazima da ljudi sa sindromom hroničnog zamora mogu drugačije reagovati od osoba koje nemaju ovaj sindrom, preporučena terapija za infekcije sa COVID19 je ista. Pacijenti sa težim formama mogu zahtevati prijem u jedinicu intenzivne nege kao i mehaničku ventilaciju. Doktori koji leče obolele od COVID 19 trebaju biti informisani o postojanju sindroma hroničnog zamora zato što mogu biti pod većim rizikom od stečene miopatije ili polineuropatije.

Terapija, zbrinjavanje, za osobe sa sindromom hroničnog zamorai COVID 19 je  slična kao i za ostale pacijente, ali opterećenje koje nosi ovo oboljenje može uticati na nepovoljniji tok infekcije. Neophodno je da zdravstveni radnici koji zbrinjavaju ovakve slučajeve posebno u odeljenjima intenzivne nege budu upoznati sa dodatnim potrebama kod pacijenata obolelih sindroma hroničnog zamora.

Korisni linkovi:

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

 

Za zdravstvene radnike:

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/events-as-they-happen

https://www.thelancet.com/coronavirus

https://jamanetwork.com/journals/jama/pages/coronavirus-alert

https://coronavirus.frontiersin.org/?utm_campaign=sub-cov-cco&utm_medium=fhpc&utm_source=fweb« Nazad

Udruženje obolelih od sindroma hroničnog umora i krize svesti SHUKS

+
team01

SHUKS Udruženje

Razvoj i unapređenje svih oblasti medicine i nauke koje se bave problematikom

team02

SHUKS Udruženje

Pomaganje i unapređivanje nastave iz svih oblasti medicine i nauke koje se bave problematikom na fakultetima i u školama

team03

SHUKS Udruženje

Organizovanje kongresa, simpozijuma, savetovanja izdavanje naučnih publikacija


team04

SHUKS Udruženje

Saradnja sa srodnim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu