UDRUŽENJE OBELIH OD SINDROMA HRONIČNOG UMORA I KRIZE SVESTI

Joce Milosavljevića 10, 35230 Ćuprija

PIB: 111395108
MATIČNI BROJ: 28279558
Statut udruženja

Telefon: 062/610-373
E-mail: shuks.udruzenje@gmail.com
Predsednik Udruženja: Ina Ignjatović

 

Udruženje obolelih od sindroma hroničnog umora i krize svesti SHUKS

+
team01

SHUKS Udruženje

Razvoj i unapređenje svih oblasti medicine i nauke koje se bave problematikom

team02

SHUKS Udruženje

Pomaganje i unapređivanje nastave iz svih oblasti medicine i nauke koje se bave problematikom na fakultetima i u školama

team03

SHUKS Udruženje

Organizovanje kongresa, simpozijuma, savetovanja izdavanje naučnih publikacija


team04

SHUKS Udruženje

Saradnja sa srodnim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu