psiho aparati

Udruženje obolelih od sindroma hroničnog umora i krize svesti SHUKS

+
  • Razvoj i unapređenje svih oblasti medicine i nauke koje se bave problematikom Saznaj više
  • Unapređenje stručne saradnje između članova Saznaj više
  • Organizovanje kongresa, simpozijuma, savetovanja Saznaj više
  • Saradnja sa srodnim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu Saznaj više

SHUKS udruženje kontakt  062/610-373

SHUKS Udruženje

+

VAŽNO!!!

Ono sa čime mi živimo i kako nas vidi sredina.

Sindrom hroničnog umora - BOLEST!

Sindrom hroničnog umora - BOLEST!