psiho aparati

Udruženje obolelih od sindroma hroničnog umora i krize svesti SHUKS

+
  • Razvoj i unapređenje svih oblasti medicine i nauke koje se bave problematikom Saznaj više
  • Unapređenje stručne saradnje između članova Saznaj više
  • Organizovanje kongresa, simpozijuma, savetovanja Saznaj više
  • Saradnja sa srodnim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu Saznaj više

SHUKS udruženje kontakt  062/610-373

SHUKS Udruženje

+

Kratak film o našoj bolesti i putu do dijagnoze

Pogledajte i podelite dalje, možda nekom pomogne!  Kratak film o našoj bolesti i putu do dijagnoze. Hvala ,, RTV Pomoravlje " na nesebičnoj pomoći i zalaganju!  

Međunarodni dan podizanja svesti o hroničnim imunološkim i neurološkim oboljenjima

Ovim putem naše udruženje drugu godinu za redom želi poslati zajedničku poruku sa udruženjima iz Slovenije i Hrvatske i proširiti svest o tome kroz šta oboleli i njihove porodice prolaze. "PREPOZNAJ ME"!

Panevropska anketa EMEA

Molim Vas da popunite panevropsku anketu koja je anonimna:  https://europeanmealliance.org/pan-european-survey2021.shtml Kada uđete na link kliknite na zastavu naše zemlje, izaći će prevod na našem jeziku. Anketu mogu popuniti svi oboleli od ME ne moraju biti građani Srbije, mogu i strani držaljani. Nacionalna ME istraživanja pacijenata , organizovana od strane ME organizacije unutar EMEA, postale su važan izvor informacija i znanja o stanju ME pacijenata u brojnim državama.